Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

nov
1

Ontvangstbevesting subsidie Mondriaan Fonds opnieuw vertraagd

Op 1oktober 2012 sloot de termijn voor het indienen van aanvragen voor de Overgangsregeling Stimuleringssubsidies van het Mondriaan Fonds. Er werden in totaal 2400 aanvragen ingediend, waarvan ruim 700 op de sluitingsdatum. Het Mondriaan Fonds maakt bekend, daardoor meer tijd nodig te hebben voor de verwerking. Het toesturen van een ontvangstbevestiging neemt eveneens meer tijd in beslag dan gebruikelijk.

Eerder berichtte het fonds, het voornemen te hebben, alle aanvragers voor 23 oktober een ontvangstbevestiging te sturen. Inmiddels is duidelijk, dat dit niet haalbaar is. Aanvragers die recent een stimuleringssubsidie hebben ingediend, en hierover nog geen ontvangstbevestiging hebben ontvangen wordt geadviseerd, de website van het Mondriaan Fonds in de gaten te houden. Zodra alle ontvangstbevestigingen zijn verstuurd, wordt dit op de website bekend gemaakt.

Vanwege de grote drukte wordt aanvragers tevens verzocht, geen contact op te nemen over vergaderdata en uitslagen. De medewerkers van het fonds hopen op deze manier zoveel mogelijk aanvragente kunnen behandelen voor 31 december 2012.

Terug naar overzicht