Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

nov
1

Mededelingformulier voor correctie-RDA-beschikking vastgesteld

Een belastingplichtige die een RDA-beschikking heeft, dient de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie op de hoogte stellen van de werkelijk gemaakte kosten en uitgaven in de periode waarop de RDA-beschikking betrekking heeft. Deze mededeling moet binnen drie maanden na afloop van het kalenderjaar worden gedaan. Het voor deze medeling vastgestelde formulier is vandaag in de Staatscourant gepubliceerd. De digitale versie van dit formulier is te vinden op de website van Agentschap NL.

Om dubbele gegevensaanlevering en administratieverplichtingen te vermijden is het gecombineerd met het formulier voor de S&O-loonkosten (WBSO).

Terug naar overzicht