Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

okt
1

Zuid-Holland steunt handhaving verwaarloosde monumenten

De provincie Zuid-Holland heeft de Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 2013 (RRZH) aangepast.

Naast een aantal kleine aanpassingen in bestaande paragrafen, is de nieuwe paragraaf 4 'Bestuursdwang voor instandhouding rijksmonumenten' toegevoegd.

Op basis van deze onlangs al aangekondigde nieuwe paragraaf kan subsidie worden verstrekt voor maatregelen in het kader van een last onder bestuursdwang voor het instandhouden van een rijksmonument of een zelfstandig onderdeel hiervan. De activiteit moet ertoe leiden dat de monumentale waarden van het rijksmonument of een zelfstandig onderdeel hiervan niet verloren gaat.

De subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan gemeenten. De hoogte van de subsidie bedraagt ten hoogste 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 500.000. Subsidies die minder bedragen dan € 25.000 worden niet verstrekt. Aanvragen kunnen het hele jaar worden ingediend. Subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

Terug naar overzicht