Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

okt
1

ZonMw opent nieuwe oproep voor het programma Beter thuis

ZonMw heeft een nieuwe oproep gepubliceerd in het kader van het programma Beter thuis. Concreet betreft het de oproep 'Kortdurende herstelgerichte zorg, ontwikkeling richtlijnen of andere beschrijvingen van goede zorg, voor CVA, Trauma en Amputatie'.

Het doel van het programma Beter thuis is het stimuleren van de ontwikkeling van 'beschrijvingen van goede zorg' in de tijdelijke intensieve zorg en behandeling. Het gaat hierbij om de zorgvormen Eerstelijnsverblijf (ELV), Geriatrische revalidatiezorg (GRZ) en Geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (GZSP). Het programma is gericht op het bevorderen van de volledige kwaliteitscyclus binnen de drie zorgvormen door:

  • het ontwikkelen van kwaliteitsstandaarden te stimuleren;
  • het proces van kennisontwikkeling te bevorderen;
  • praktijkvoorbeelden te (laten) verzamelen, verspreiden en onderbouwen.


Het doel van de nu gepubliceerde oproep is het ontwikkelen van drie multidisciplinaire richtlijnen of andere beschrijvingen van goede zorg (richtlijnen) voor de kortdurende herstelgerichte zorg (GRZ, ELV, ambulant/thuis), met betrekking tot CVA, trauma en amputatie. De richtlijnen geven aanbevelingen gericht op het oplossen van knelpunten, die over zowel de organisatie van de zorg als de inhoud van zorg kunnen gaan. Specifiek beschrijven de richtlijnen op welke manier de zorg rond de individuele patiënt vormgegeven kan worden, met aanbevelingen gericht op alle domeinen van herstel, waarbij het perspectief van de zorgvrager leidend is.

Aanvragen kunnen worden ingediend door een projectgroep die in ieder geval moet bestaan uit de volgende partijen:

  • richtlijnontwikkelaar;
  • specialisten ouderengeneeskunde;
  • huisartsen;
  • verpleegkundigen/verzorgenden (ook wijkverpleging);
  • (vertegenwoordigers van) zorgvragers (patiëntenvereniging/ouderenbond/Patiëntenfederatie Nederland).


De ontwikkeling van de richtlijnen vindt plaats middels een multidisciplinaire samenwerking, conform de eisen van de AQUA Leidraad. De projectgroep dient aantoonbare ervaring met multidisciplinaire richtlijnontwikkeling te hebben om subsidie te kunnen aanvragen.

Er is in totaal maximaal € 330.000 (inclusief btw) beschikbaar voor het ontwikkelen van deze richtlijnen, inclusief bijbehorende communicatie en implementatieproducten. De maximale looptijd is 24 maanden. Binnen deze oproep is er ruimte om één aanvraag te honoreren, hierin dienen alle drie de onderwerpen uitgewerkt te zijn. De uiterlijke startdatum van het project is 1 februari 2022. Aanvragen kunnen tot en met 11 november 2021, 14.00 uur worden ingediend via Mijn ZonMw.

Zie voor meer informatie: https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/kortdurende-herstelgerichte-zorg-ontwikkeling-richtlijnen-of-andere-beschrijvingen-van-goede-zorg/

Terug naar overzicht