Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

okt
1

Veel zonne-energieprojecten met subsidie gaan tóch niet door

Veel projecten voor het opwekken van zonne-energie op daken krijgen wel een subsidiebeschikking, maar worden toch niet gerealiseerd. Belangrijkste redenen voor de annulering zijn een slecht dak en een zwakke businesscase.

Dit blijkt uit de door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) gepubliceerde 'Monitor Zon-PV 2021'.

In 2020 bedroeg het totale vermogen van de projecten die wel een subsidiebeschikking hadden, maar nog niet gerealiseerd waren, ongeveer 10 GWp. Daarvan is ongeveer 2,4 GWp gerealiseerd en 1,2 GWp niet. Deze 1,2 GWp komt overeen met ongeveer 4 miljoen zonnepanelen.

Veel subsidie naar zonne-energie
Projecten met zonne-energie krijgen de laatste jaren in verhouding veel subsidie. Qua vermogen gaat het in een voorlopig resultaat van de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) 2020 om 3,5 GWp.

Dit jaar en vorig jaar ontvingen ondernemers vanuit deze regeling voor ruim € 2 miljard aan subsidiebeschikkingen, waarbij dakopstellingen vooral in de laatste ronde van de SDE++ dominant waren. Dit gaat dan om grootschalige projecten op daken die een vermogen hebben van meer dan 15 kWp. Dit zijn ongeveer 50 zonnepanelen.

Vooral bij dakprojecten
De hoeveelheid zonne-energieprojecten die bedrijven uiteindelijk toch niet uitvoeren, is de afgelopen twee jaar sterk gestegen. Hiervoor trekt RVO de subsidiebeschikking dan in. Dit komt vooral voor bij zon op dakprojecten (98%) en niet of nauwelijks bij zonneweides.

In 2020 werden 3274 beschikkingen voor de realisatie van dakprojecten ingetrokken. Deze projecten zouden gezamenlijk 1255 MWp aan vermogen hebben (gelijk aan 4 miljoen zonnepanelen) en ongeveer 1 TWh duurzame zonne-energie per jaar produceren.

Slecht dak of zwakke businesscase
De meest voorkomende reden om te stoppen met een project is dat de dakconstructie uiteindelijk toch niet geschikt was, zo blijkt uit een enquête van RVO onder aanvragers van subsidie. Daarna volgt een zwakke businesscase. Dit heeft vaak te maken met ook andere oorzaken, zoals noodzakelijke vervanging van de dakbedekking of verzwaring van de netaansluiting.

De kortere realisatietermijn voor zonne-energieprojecten op daken in de SDE(++) maakt het tot slot extra moeilijk om deze knelpunten binnen de realisatietermijn van de regeling op te lossen. Daarom is in de komende SDE(++)-ronde de realisatietermijn voor gebouwgebonden projecten kleiner dan 1MWp verlengd van 1,5 jaar naar 2 jaar.

Zie ook: https://www.rvo.nl/actueel/nieuws/veel-zonne-energieprojecten-met-subsidie-gaan-niet-door

Terug naar overzicht