Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

okt
1

SCI en CLICKNL openen call voor innovatielabs cultuur

Namens alle rijkscultuurfondsen nodigen het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie (SCI) en CLICKNL makers en instellingen uit om toepasbare kennis en werkvormen te ontwikkelen die ten goede komen aan de wendbaarheid en weerbaarheid van de gehele sector.

Dit in het kader van de Open Call Innovatielabs.

Aanvragen uit alle artistieke en creatieve disciplines zijn welkom. Van het herontwerpen van fysieke ruimtes tot alternatieve publieksactiviteiten en van nieuwe verdienmodellen tot hybride presentatievormen: de open call van het programma Innovatielabs is gericht op nieuwe samenwerkingsprojecten maar ook bestaande initiatieven die het verschil maken als ze verder worden ontwikkeld, getest of opgeschaald.

De call biedt kansen voor onderzoek en experimenten op het gebied van digitalisering, ruimtelijk ontwerp en productdifferentiatie. De uitkomst mag open liggen, zolang de opgedane kennis en inzichten ook relevant zijn voor anderen.

De call richt zich op professionele makers en instellingen in de culturele en creatieve disciplines, maar staat ook open voor geïnteresseerde kennisinstellingen, private, (semi)publieke en maatschappelijke organisaties, al dan niet uit andere werkterreinen. Een te ondersteunen samenwerkingsverband bestaat uit minimaal drie partijen, waarvan minimaal één partij, maker of instelling, professioneel werkzaam en geworteld is binnen de Nederlandse culturele en creatieve sector.

Het beschikbare budget voor de call – gefinancierd uit de Covid-19 steunmaatregelen voor de cultuursector – is € 3.150.000. Met dit budget kunnen naar verwachting twaalf tot vijftien projecten worden geselecteerd, met aan te vragen bedragen tussen de € 150.000 en € 300.000. Projectvoorstellen kunnen tot en met 11 november 2021 worden ingediend.

Kijk voor meer informatie op: https://stimuleringsfonds.nl/nl/actueel/nieuws/open_call_innovatielabs_voor_een_veerkrachtige_sector/ en https://www.innovatielabs.org/open+call/

Terug naar overzicht