Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

okt
1

ZonMw-oproep programma Zingeving en Geestelijke verzorging

ZonMw heeft een oproep in het kader van het programma Zingeving en Geestelijke verzorging gepubliceerd. Met dit programma wordt de verdere ontwikkeling van levensbegeleiding en geestelijke verzorging ondersteund.

Doel van de nu gepubliceerde oproep, 'Kenniswerkplaats Zingeving en Geestelijke verzorging', is het tot stand brengen van een landelijke Kenniswerkplaats met relevante partijen uit onderzoek, onderwijs en praktijk ten behoeve van vraagstukken uit de praktijk van Zingeving en Geestelijke verzorging thuis. Binnen deze Kenniswerkplaats wordt gewerkt aan het uitwisselen van onderzoek, kennis en ervaring uit de praktijk, het doorontwikkelen van kennis, het verbeteren van de samenhang van onderzoeksprojecten en het vertalen en overdragen van deze kennis naar onderwijs en praktijk.

De Kenniswerkplaats bestaat uit de volgende onderdelen:

  • de opbouw van een kennisinfrastructuur;
  • de start van een leergemeenschap;
  • de uitvoering van effectonderzoek voor de periode van twee jaar.


De hoofdaanvrager moet een onderzoeksorganisatie in de zin van het EU staatssteunrecht zijn. De aanvragende onderzoeksorganisatie is verplicht om een formele samenwerking aan te gaan met minimaal de volgende organisaties, vertegenwoordigers en beroepsgroepen: de Stuurgroep Geestelijke verzorging thuis, universiteiten en hogescholen met een opleiding/leerstoel/lectoraat Geestelijke verzorging, de beroepsvereniging VGVZ, een geestelijk verzorger aangesloten bij een Centrum voor Levensvragen of bij een Netwerk Palliatieve zorg, een huisarts, een verpleegkundige en een partij uit het sociaal domein.

Het beschikbare budget bedraagt € 1,2 miljoen voor een project met een looptijd van 24 maanden (start begin juni 2021). Cofinanciering (in kind) is verplicht.

Aanvragen kunnen tot en met 12 januari 2021, 14.00 uur worden ingediend via ProjectNet.

Zie voor meer informatie: https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/kenniswerkplaats-zingeving-en-geestelijke-verzorging/

Terug naar overzicht