Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

okt
1

Twee ZonMw-oproepen voor Preventieprogramma 2019-2022

ZonMw heeft twee subsidieoproepen in het kader van het Preventieprogramma 2019-2022 gepubliceerd.

Het gaat om de oproepen 'Impuls regionaal onderwijsaanbod preventie ter versterking van preventie infrastructuur' en 'Impuls initieel onderwijsaanbod preventie ter versterking van preventie infrastructuur'.

Impuls regionaal onderwijsaanbod preventie ter versterking van preventie infrastructuur
Doel van deze oproep is om kennis en vaardigheden op het gebied van preventie en gezondheidsbevordering te versterken binnen post-initiële opleidingen en bij- en nascholing. Deze kennis en vaardigheden omvatten ook weten hoe adequaat door te verwijzen én samen te werken met andere relevante professionals.  Dit kunnen professionals zijn, die (vanuit verschillende opleidingsachtergronden [WO-HBO-MBO]) met elkaar ‘in de keten’ samenwerken. Maar het kan ook interprofessionele samenwerking betreffen (eerstelijnszorg, publieke gezondheidszorg en/of sociaal domein). Deze subsidieronde ambieert een impuls te geven aan de versterking van een regionale preventie-infrastructuur, waarin professionals elkaar goed weten te vinden en waar de mens centraal staat.

Een regionaal samenwerkingsverband moet bestaan uit minimaal één geaccrediteerde onderwijsinstelling, een GGD en een Regionale Ondersteuningsstructuur (ROS) die in samenwerking met andere relevante organisaties een samenhangend regionaal onderwijsaanbod ontwikkelen dat kennis en handelingsvaardigheden gericht op preventie en gezondheidsbevordering versterken binnen post-initiële opleidingen en bij- en nascholing. Dit regionaal onderwijsaanbod is georganiseerd rondom een bepaald leefstijlthema (of thema’s) en heeft de relevante onderwijsinstellingen en regionale partijen betrokken. De doelgroep van dit regionaal onderwijsaanbod zijn professionals werkzaam in de eerstelijnszorg, publieke gezondheidszorg en/of sociaal domein.

De hoofdaanvrager moet een geaccrediteerde onderwijsinstelling zijn. Het betreft onderwijsaanbod gericht op zowel BIG geregistreerde professionals als niet-BIG geregistreerde professionals, werkzaam in de publieke gezondheidszorg, eerstelijnszorg en/of sociaal domein. Een onderwijsinstelling kan maar bij één subsidieaanvraag betrokken zijn. Ook voor een GGD en een ROS geldt dat zij slechts aan één subsidieaanvraag mogen deelnemen.

Voor een maximale looptijd van drie jaar kan per project een bedrag aangevraagd worden tot € 300.000. In totaal is er € 1,2 miljoen beschikbaar. Staatsteunregels zijn van toepassing op deze oproep en hebben invloed op de projectfinanciering.

Kijk voor meer informatie op: https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/impuls-regionaal-onderwijsaanbod-preventie-ter-versterking-van-preventie-infrastructuur/

Impuls initieel onderwijsaanbod preventie ter versterking van preventie infrastructuur
Het doel van deze oproep is om kennis en vaardigheden op het gebied van preventie, leefstijl en gezondheidsbevordering te versterken binnen initieel onderwijs.

Een samenwerkingsverband bestaande uit minimaal drie geaccrediteerde onderwijsinstellingen die initiële opleidingen verzorgen, kan een aanvraag indienen om een onderwijsaanbod (door) te ontwikkelen en te implementeren, gericht op het versterken van kennis en handelingsvaardigheden op het terrein van preventie en gezondheidsbevordering binnen initiële opleidingen. Een onderwijsinstelling kan maar bij één subsidieaanvraag betrokken zijn. Het onderwijsaanbod is georganiseerd rondom een bepaald leefstijlthema (of thema’s) en heeft de relevante opleidingen betrokken. De doelgroep van dit landelijk onderwijsaanbod zijn toekomstige professionals werkzaam in de eerstelijnszorg, publieke gezondheidszorg en/of sociaal domein.

De subsidie mag alleen aangewend worden voor het (door)ontwikkelen een onderwijsaanbod ten behoeve van het bekostigd onderwijs van universiteiten, hbo en mbo. De aanvraag richt zich op initieel onderwijs voor zowel BIG- als niet-BIG geregistreerde professionals. De tweedelijnszorg en derdelijnszorg zijn uitgesloten binnen deze subsidieronde.

Een proefimplementatie van het onderwijsaanbod dat binnen de subsidieaanvraag wordt (door)ontwikkeld, maakt onderdeel uit van het project.

Voor een maximale looptijd van drie jaar kan per project een bedrag aangevraagd worden tot € 200.000. In totaal is er € 800.000 beschikbaar. Projecten die eigen cofinanciering inbrengen, scoren hoger op relevantie.

Kijk voor meer informatie op: https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/impuls-initieel-onderwijsaanbod-preventie-ter-versterking-van-preventie-infrastructuur/

Aanvragen
Aanvragen voor beide oproepen kunnen tot en met 12 januari 2021, 14:00 uur worden ingediend via ProjectNet.

Terug naar overzicht