Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

okt
1

Wijzigingen in diverse regelingen van de provincie Overijssel

De provincie Overijssel heeft een wijziging van het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2017 (USOV) gepubliceerd.

Het uitvoeringsbesluit vormt het kader voor bijna alle door de provincie te verstrekken subsidies. De vorige week al aangekondigde wijziging van het besluit betreft – naast de toevoeging van de nieuwe Subsidieregeling ketensamenwerking circulaire kunststoffen (USOVKCK) – aanpassingen aan de volgende bestaande regelingen:

  • Subsidieregeling bewegen in de openbare ruimte 2.0 (USOVBOR): regeling volledig herzien en subsidieplafond 2019 verhoogd van € 100.000 naar € 350.000 in verband met een nieuwe openstelling vanaf 15 oktober 2019;
  • Subsidieregeling Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) Overijssel (USOVDAW): regeling licht gewijzigd en subsidieplafond 2019 verhoogd van € 2.311.552 naar € 2.701.552 in verband met een nieuwe openstelling van 7 oktober tot en met 4 november 2019;
  • Subsidieregeling Earth Hour Overijssel (USOVEARTH): regeling ingetrokken;
  • Subsidieregeling flexibele huisvesting (USOVFH), voorheen Subsidieregeling huisvesting statushouders (USOVHS): regeling volledig herzien en subsidieplafond 2019 verhoogd van € 500.000 naar € 1 miljoen in verband met uitbreiding van de doelgroep (nu ook open voor woningcorporaties) en de subsidiabele activiteiten (nu voor zogeheten spoedzoekers in plaats van statushouders);
  • Subsidieregeling groene schoolpleinen (USOVGP): regeling volledig herzien en nu ook open voor koepelorganisaties die aanvragen voor basisscholen;
  • Subsidieregeling innovatie agro&food in Overijssel (USOVAGROFOOD): subsidie kan voortaan alleen nog worden verstrekt in de vorm van een geldbedrag of garantie, en niet meer in de vorm van een geldlening;
  • Subsidieregeling inzet vrijwilligers bij buurtbussen in Overijssel (USOVVB): aantal kleine wijzigingen;
  • Subsidieregeling kwaliteitsimpuls voor het landschap (USOVKL): de maximale subsidie voor de uitvoering van een pilotproject landschapsbeheer is verhoogd van € 600.000 naar € 1.100.000 en de looptijd van de regeling is met één maand verlengd tot en met 31 december 2019.

Terug naar overzicht