Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

okt
1

Wijziging Besluit bijstandverlening zelfstandigen gepubliceerd

Er is een wijziging van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (BBZ) gepubliceerd.

Met de al aangekondigde wijziging is meer focus aangebracht en is de financieringssystematiek vereenvoudigd en meer in lijn gebracht met de financieringssystematiek van de Participatiewet en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ). De wijziging treedt op 1 januari 2020 in werking.

Beperking nieuwe instroom van oudere zelfstandigen met een niet-levensvatbaar bedrijf
De mogelijkheid van nieuwe instroom in de bijstandsverlening aan oudere zelfstandigen vanaf 55 jaar met een niet-levensvatbaar bedrijf is beperkt tot personen die zijn geboren vóór 1 januari 1960, dus tot personen die op 31 december 2019 60 jaar of ouder zijn. Dit besluit heeft geen gevolgen voor de bijstandsverlening aan bestaande Bbz-gerechtigde oudere zelfstandigen met een niet-levensvatbaar bedrijf.

Verdere uniformering van het Bbz met de uitgangspunten van de Participatiewet
Het Bbz wordt op een tweetal onderdelen geüniformeerd met de uitgangspunten van de Participatiewet. Ten eerste wordt de bijstand verstrekt in de vorm van een bedrag om niet, en niet in de vorm van een rentedragende lening. Ten tweede is bepaald dat bijstandsverlening met terugwerkende kracht niet is toegestaan.

Vernieuwing van de financieringssystematiek
De financieringssystematiek is vereenvoudigd en meer transparant gemaakt, waarbij de financieringssystematiek gemeenten ondersteunt en stimuleert tot een efficiënte en effectieve uitvoering van het Bbz. De wijziging van de financieringssystematiek heeft geen gevolgen voor de rechten en plichten van de uitkeringsgerechtigden. De financieringswijze van de bijstandsverlening aan ondernemers in de binnenvaart is overigens ongewijzigd. De negen centrumgemeenten die de bijstandsverlening aan ondernemers in de binnenvaart verzorgen, worden ongewijzigd volledig door het Rijk vergoed voor de kosten ervan. Ook de financieringswijze van de bijstand aan zelfstandigen in het buitenland is niet gewijzigd, omdat deze bijstandsverlening niet wordt uitgevoerd door gemeenten, maar door het Rijk.

Afsluiten van de instroom bij centrumgemeenten voor Bbz-bijstandsverlening aan ondernemers in de binnenvaart
De aparte uitvoeringsstructuur voor Bbz-bijstandsverlening aan ondernemers in de binnenvaart is voor nieuwe instroom afgesloten. Dit betekent dat met ingang van 1 januari 2020 ondernemers in de binnenvaart zich met een Bbz-aanvraag niet meer moeten melden bij één van de negen daartoe aangewezen centrumgemeenten, maar bij de gemeente van hun woonplaats.

Zie voor meer informatie ook: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/10/01/besluit-bijstandverlening-zelfstandigen-2004-bbz-2004-per-1-januari-2020

Terug naar overzicht