Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

okt
1

Nieuwe Brabantse subsidie voor toezicht op energiebesparing kantoren

De provincie Noord-Brabant heeft de Subsidieregeling energie Noord-Brabant (SENB) uitgebreid met de nieuwe paragraaf 'Stimulering toezicht energiebesparende maatregelen kantoorpanden'.

Op basis van deze nieuwe paragraaf kunnen gemeenten subsidie aanvragen voor projecten gericht op het houden van toezicht op het nemen van energiebesparende maatregelen in kantoorpanden. Te ondersteunen projecten moeten gericht zijn op kantoorpanden die jaarlijks ten minste 25.000 m3 aardgasequivalenten aan brandstoffen of ten minste 50.000 kWh aan elektriciteit verbruiken.

De subsidie bedraagt € 750 per kantoorpand, tot een maximum van in totaal € 49.500.

Aanvragen kunnen worden ingediend van 1 oktober tot en met 20 december 2019. Voor deze aanvraagperiode is een budget van € 200.000 beschikbaar, dat verdeeld wordt op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

Terug naar overzicht