Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

okt
1

Nieuw Europees OM gaat fraude met EU-subsidies beter aanpakken

De Europese Commissie deed in 2013 een voorstel voor het oprichten van een Europees Openbaar Ministerie (EOM) om de inefficiënte bestrijding van fraude met EU-subsidies te verbeteren. Naar verwachting zal dit EOM eind 2020 operationeel zijn.

Nederland heeft inmiddels ook aangegeven zich aan te willen sluiten bij het EOM, zo meldt Kenniscentrum Europa decentraal.

OLAF en fraude met EU-fondsen
Tot nu toe wordt frauduleus handelen met Europese financiële middelen onderzocht door het Europese Anti-Fraude Bureau (OLAF). Tussen 2010 en 2017 deed OLAF aanbevelingen tot de terugvordering van meer dan € 6 miljard aan EU-subsidies naar aanleiding van meer dan 1800 onderzoeken naar subsidiefraude.

OLAF heeft binnen zijn juridische kader echter niet het mandaat om EU-subsidies terug te vorderen. Het bureau is een onderzoekende instantie, die aan de autoriteiten van lidstaten aanbevelingen doet om fraude met risico's voor de financiële belangen van de EU te voorkomen of de schade daarvan zoveel mogelijk terug te draaien, bijvoorbeeld door het terugvorderen van uitgekeerde EU-subsidies.

Breder mandaat voor EOM
Het nieuwe EOM krijgt een breder mandaat dan OLAF: naast het onderzoeken van mogelijke fraudezaken mag het EOM op eigen beweging dergelijke fraude gaan vervolgen. Momenteel hebben 22 EU-lidstaten – waaronder dus ook Nederland – besloten zich aan te sluiten bij het EOM. Daarmee plaatsen deze lidstaten zich ook onder de invloedssfeer en jurisdictie van het EOM. De drempels voor de jurisdictie van het EOM bedragen voor misbruik van EU-middelen en grensoverschrijdende btw-fraude respectievelijk € 10.000 en € 10 miljoen.

Het EOM krijgt overigens een gedecentraliseerde aanpak. Elke lidstaat die zich aansluit bij het EOM krijgt één onderaanklager. Dit is de persoon die middels nationale procedures en wetten, maar onder aanvoering van het EOM en daarmee op eigen beweging, verdachte situaties onderzoekt en waar nodig tot vervolging over kan gaan.

Andere organisaties na inwerkingtreding EOM
OLAF zal ook na de komst van het EOM bezig blijven met het administratieve onderzoek naar ongeregeldheden, waaronder fraude. Voor de vijf EU-lidstaten die zich (nog) niet aansluiten bij het EOM blijft OLAF functioneren zoals dat nu gebeurt. OLAF blijft voor deze lidstaten ongeregeldheden onderzoeken en brengt waar nodig adviezen uit om fraude, die schadelijk is voor het EU-budget, te vervolgen op nationaal niveau.

Eurojust coördineert nationale vervolgingsautoriteiten bij grensoverschrijdende misdaad. Dit doet zij ook met betrekking tot fraude met financiële middelen van de EU of grensoverschrijdende btw-fraude. Als het EOM volledig operationeel is zal Eurojust echter, bij zaken die de eerdergenoemde drempels overstijgen, niet langer lidstaten steunen en coördineren, maar het EOM gaan ondersteunen.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op: https://europadecentraal.nl/europees-openbaar-ministerie-gaat-fraude-met-eu-subsidies-aanpakken/

Terug naar overzicht