Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

okt
1

Mondriaan Fonds publiceert nieuwe Regeling 75 jaar vrijheid

Het Mondriaan Fonds heeft de Regeling 75 jaar vrijheid (75MF) gepubliceerd.

In het kader van deze al aangekondigde nieuwe regeling worden subsidies verstrekt zodat ook de komende jaren, als de ooggetuigen wegvallen, de gebeurtenissen voorafgaand, in en vlak na WOII op indringende wijze verteld kunnen blijven worden, op een manier die de komende generaties aanspreekt en verbonden is met het belang van de waarden vrijheid en democratie.

In totaal is er voor de regeling een budget van € 15 miljoen beschikbaar. Het beschikbare budget wordt verdeeld op basis van enkele open oproepen. Deze oproepen zijn overigens nog niet gepubliceerd. Aanvragers moeten in Nederland gevestigd zijn en de aanvraag moet betrekking hebben op gebeurtenissen in de aanloop naar, tijdens of vlak na WOII in Nederland en/of de voormalige koloniën.

De regeling bestaat uit onderstaande onderdelen.

Subsidie bouwkundige uitbreiding of verbouwing
Subsidies voor een bouwkundige uitbreiding of verbouwing kunnen worden verstrekt aan musea die lid zijn van de Stichting Musea en Herinneringscentra '40-'45.

Een subsidie kan worden verstrekt voor:

  • een bouwkundige uitbreiding;
  • het door een verbouwing duurzaam toegankelijk maken voor een (nieuw) publiek waaronder minder validen;
  • een tegemoetkoming in de ontwikkelfase van het bouwkundige uitbreidings- of verbouwingsplan (haalbaarheidsonderzoek).


Subsidie herinrichting
Subsidies voor een herinrichting kunnen worden verstrekt aan instellingen die ingeschreven zijn in het Museumregister en in het bezit zijn van een collectie op het gebied van WOII.

Een subsidie kan worden verstrekt voor:

  • de herinrichting van de vaste WOII-opstelling met een sta-tijd van minimaal vijf jaar;
  • een tegemoetkoming in de ontwikkelfase van de herinrichting (haalbaarheidsonderzoek).


Subsidie vernieuwende presentatievormen
Subsidies voor vernieuwende presentatievormen kunnen worden verstrekt aan rechtspersonen die geen winstoogmerk hebben.

Een subsidie kan worden verstrekt voor presentatievormen die de gebeurtenissen voorafgaand en in en vlak na WOII op een vernieuwende wijze toegankelijk maken voor het publiek.

Subsidie Digitalisering
Subsidies voor digitalisering kunnen worden verstrekt aan musea en/of erfgoedinstellingen die ingeschreven zijn in het Museumregister en/of een ANBI status hebben, publiekstoegankelijk zijn en in het bezit zijn van een collectie op het gebied van WOII.

Een subsidie kan worden verstrekt voor digitalisering met als doel de toegankelijkheid en vindbaarheid voor een passend publiek op duurzame wijze te vergroten.

Subsidie Onderzoek
Subsidies voor onderzoek kunnen worden verstrekt aan erfgoedinstellingen, musea en individuele onderzoekers.

Een subsidie kan worden verstrekt voor onderzoek naar gebeurtenissen in de aanloop, tijdens of vlak na WOII. Het onderzoek waarvoor een aanvraag wordt ingediend dient een bijdrage te leveren aan de versterking en de verdieping van de kennis van WOII in Nederland en/of de voormalige koloniën.

Het onderzoek betreft een nieuw of onderbelicht thema of bekende thema's in een nieuwe vorm met landelijke of internationale maatschappelijke betekenis.

Lump sum subsidies
Lump sum subsidies kunnen worden verstrekt aan grassroots. Dit is een zelfstandig initiatief dat dienstbaar is aan het borgen van de herinnering aan WOII in de komende vijf jaar en een toevoeging vormt aan die herinnering. Het initiatief is niet verbonden aan een professionele (erfgoed)organisatie, niet in het museumregister ingeschreven, is openbaar toegankelijk en kan een stichting, een vereniging of een individu zijn.

Een subsidie kan worden verstrekt voor het realiseren van openbaar toegankelijke projecten op het gebied van de gebeurtenissen in de aanloop, tijdens of vlak na de oorlog.

Hoogte subsidie
De hoogte van de subsidiebedragen en de maximale tegemoetkoming en de hoogte van de eigen bijdrage van de aanvrager worden per geval bepaald.

Aanvragen
Aanvragen kunnen, na publicatie van een open oproep, worden ingediend via het online aanvraagsysteem van het Mondriaan Fonds.

Terug naar overzicht