Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

okt
1

Waterschap De Dommel maakt subsidieregeling voor klimaatbestendigheid zoetwateractiviteiten bekend

Het Waterschap De Dommel heeft een subsidieregeling gepubliceerd, waarmee een vergoeding kan worden aangevraagd voor activiteiten, gericht op de verbetering van de klimaatbestendigheid van de zoetwatervoorziening. Aanvragen kunnen worden ingediend van 15 oktober 2018 tot en met 31 december 2019. Voor deze periode is een subsidieplafond vastgesteld van € 450.000.

De activiteit moet worden uitgevoerd in het werkgebied van Waterschap De Dommel en bijdragen aan één of meer van de volgende andere beleidsdoelen:

  • het streven naar een vitale bodem, door de bodemvruchtbaarheid, de biodiversiteit en het herstelvermogen van de bodem te verbeteren;
  • het verbeteren van de waterkwaliteit als bedoeld in de KRW, de Kaderrichtlijn Water; 
  • het terugbrengen van wateroverlast;
  • klimaatadaptatie in stedelijk gebied;
  • het verduurzamen van de voedselketen en een economisch rendabele landbouw in het kader van agrofood;
  • het sluiten van grondstofkringlopen of waterkringlopen in het kader van de circulaire economie;
  • het vergroten van de grondwatervoorraad.

Terug naar overzicht