Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

okt
1

Nieuwe openstellingen voor Gelderse POP3 subsidies gepubliceerd

Gelderland heeft drie nieuwe openstellingen bekendgemaakt in het kader van de subsidie voor plattelandsontwikkeling POP3. Het gaat om de maatregelen 'Uitvoering projecten LEADER Achterhoek', 'Samenwerking voor innovaties op lokaal niveau: korte voorzieningsketens' en 'Innovatieve Concepten voor een duurzame land- en tuinbouw 2018'. Er zijn onder meer indientermijnen en subsidieplafonds vastgesteld.

Van 1 oktober 2018 tot en met 31 december 2019 kunnen er aanvragen worden ingediend voor de maatregel Uitvoering projecten LEADER Achterhoek. Het subsidieplafond voor deze periode bedraagt € 1,5 miljoen. Dit bedrag is voor 50% opgebouwd uit middelen uit het Europees Fonds voor plattelandsontwikkeling (ELFPO) en voor 50% uit gemeentelijke middelen. Er wordt uitsluitend een vergoeding verstrekt voor de uitvoering van activiteiten die passen binnen de door Gedeputeerde Staten vastgestelde Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS) Achterhoek. 

 

De maatregel Korte Voorzieningsketens Gelderland is vanaf 29 oktober tot en met 10 december 2018 geopend voor aanvragen. Voor deze periode is een subsidieplafond beschikbaar van € 800.000, opgebouwd voor € 400.000 uit ELFPO middelen en voor € 400.000 uit provinciale middelen. Een korte voorzieningsketen is een voorzieningsketen in een bepaalde streek met maximaal Er kan subsidie worden verstrekt voor:

  • de oprichting van een projectmatig samenwerkingsverband; 
  • het gezamenlijk formuleren van een projectplan gericht op innovatie van een korte voorzieningsketen;
  • de uitvoering van een innovatieproject. 

Van 26 november 2018 tot en met 25 januari 2019 kunnen er aanvragen worden ingediend in het kader van de maatregel Innovatieve Concepten voor een duurzame land- en tuinbouw 2018. Het subsidieplafond voor deze periode bedraagt € 1,7 miljoen, dat voor 50% afkomstig is uit ELFPO middelen en voor 50% uit provinciale middelen. De subsidie kan worden verstrekt voor het gezamenlijk formuleren van een innovatief concept of het uitvoeren van een innovatief concept gericht op de categorieën 'Klimaat' en 'Vrijkomende agrarische bebouwing' uit de Agenda Vitaal Platteland van de provincie Gelderland. 

 

Voor alle openstellingen geldt het tenderprincipe: de ingediende aanvragen worden gerangschikt op basis van vooraf vastgestelde criteria. Voor elk criterium kunnen punten worden behaald. De aanvragen die het hoogst scoren, komen als eerste voor subsidie in aanmerking.

Terug naar overzicht