Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

okt
1

Nieuwe indientermijn voor Subsidie Cultuurmakelaars Overijssel

Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben een nieuwe indientermijn vastgesteld voor de subsidie Cultuurmakelaars. Aanvragen kunnen nu van 3 december 2018 tot en met 18 maart 2019 worden ingediend. De eerder aangekondigde periode van 1 oktober tot en met 3 december 2018 komt hiermee te vervallen.

De subsidie kan worden aangevraagd voor de inhuur van een cultuurmakelaar. De cultuurmakelaar geeft ondersteuning bij het ontwikkelen van cultuurparticipatieprogramma's, zodat inwoners van Overijssel kennis kunnen maken met cultuur en die ook kunnen beleven. Er is aantoonbaar voor ten minste 50% voorzien in de financiering van de totale subsidiabele kosten. Deze financiering mag niet een door de gemeente ontvangen provinciale subsidie zijn. 

 

Subsidie wordt geweigerd, indien de aanvragende gemeente of één of meerdere van de samenwerkende gemeenten in het jaar waarin de subsidie is verleend al een vergoeding heeft ontvangen op basis van deze regeling.

Terug naar overzicht