Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

okt
1

Noord-Brabant als eerste van start met nieuwe Plattelandsontwikkelingsprogramma

Op 2 november 2015 start Noord-Brabant, als eerste provincie in Nederland, met de uitvoering van het Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3). Noord-Brabant investeert, samen met de waterschappen en Europa, voor ruim € 110 miljoen in een innovatief en duurzaam platteland.  
 
Voor de eerste tranche, die loopt tot en met 11 december 2015, is € 7,3 miljoen beschikbaar. Er kan subsidie worden verstrekt voor:
Het gaat specifiek om de volgende speerpunten: 1. Kennisoverdracht bodem en water op landbouwbedrijven; 2. Innovaties voor precisiebemesting; 3. Samenwerking voor innovaties: voor het openstellen en exploiteren van testfaciliteiten;
Deze drie maatregelen stimuleren elk de innovatie van de landbouw in verschillende fasen van het innovatieproces: ontwikkeling, eerste uitrol door koplopers en brede uitrol.
 
Alle POP3-openstellingen zullen volgens het tenderprincipe werken, waarmee de beoordeling van de kwaliteit van de aanvragen beter mogelijk wordt. Aanvragen, die aan alle gestelde voorwaarden voldoen en binnen de indientermijn zijn ontvangen, zullen onderling worden gerangschikt op basis van de selectiecriteria. Hierdoor ontvangen de projectaanvragen, die het meest bijdragen aan de doelstellingen ook daadwerkelijk subsidie.
 
POP3 voor Nederland is eerder dit jaar vastgesteld door de Europese Commissie. Voor de periode 2014-2020 stelt de Europese Unie door middel van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) € 55 miljoen beschikbaar voor projecten in Noord-Brabant. Samen met de € 44 miljoen aan cofinanciering van de provincie en € 11 miljoen van de Brabantse waterschappen bedraagt de totale investeringsimpuls ruim € 110 miljoen. POP 3 sluit aan op de thema's Brabant Innoveert, Brabant Vergroent en Brabant Verduurzaamt van het bestuursakkoord Beweging in Brabant.

Terug naar overzicht