Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

okt
1

Nieuwe STW Perspectief ronde 2015/2016

Technologiestichting STW heeft een nieuwe Perspectief ronde geopend. Deadline voor het indienen van een programma-initiatief is 3 november 2015. In totaal is er een budget beschikbaar van 15 miljoen. De minimale omvang van de STW-bijdrage per programma is verlaagd naar 1.500.000, de maximale bijdrage per programma blijft 4.000.000.  
 
De Perspectiefronde 2015/2016 staat open voor alle negen Topsectoren, oftewel High Tech Systemen & Materialen, Life Sciences & Health, Agri&Food, Chemie, Creatieve Industrie, Energie, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, Logistiek en Water. Alle ingediende programma's zijn in deze ronde in competitie met elkaar en worden door één beoordelingscommissie beoordeeld, onafhankelijk van de Topsector waaronder het onderwerp valt.Perspectief is het financieringsinstrument van STW voor publiek-private onderzoeksprogramma's waarbij de ingediende voorstellen in onderlinge competitie zijn. Perspectief richt zich op het oplossen van innovatieknelpunten, door vernieuwende kennis tot toepassing te brengen en zo een bijdrage te leveren aan technologische innovatie met potentiële economische impact voor Nederland. Perspectief-programma’s kennen vier karakteristieke eigenschappen: 

Het ontwikkelen van nieuwe technologie via een multidisciplinaire aanpak; 
Samenwerking met gebruikers;
Medefinanciering door private partijen; 
Specifieke activiteiten gericht op valorisatie en ondernemerschap.

De richtlijnen voor deze ronde zijn beschikbaar vanaf 5 oktober.

Terug naar overzicht