Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

okt
1

Metropoolregio Amsterdam start fonds voor beter en passender onderwijs

De Metroprool Regio Amsterdam is een samenwerkingsverband van 36 gemeenten en de provincies Noord-Holland en Flevoland. Binnen deze regio wordt op verschillende terreinen samengewerkt. Om de werkloosheid gezamenlijk terug te dringen, wordt een regionaal fonds opgericht, dat is gekoppeld aan het actieplan Leven Lang Leren. Het doel is passender en beter onderwijs, zowel voor scholieren als voor de beroepsbevolking die door bijscholing aan het werk kan blijven.  
Het actieplan een Leven lang leren bestaat uit maatregelen, die de uitwisseling van werknemers tussen beroepen verbetert. De belangrijkste onderdelen van het actieplan zijn:

Intensieve vormen van loopbaan oriëntatie en praktijkleren voor middelbare scholieren;
Verdere scholing van middelbaar opgeleiden, die daarna een stap kunnen maken naar beroepen van een hoger niveau;  
Om- en bijscholing van ouderen en langdurig werklozen;
Het realiseren van zogenaamde opleidingshuizen waar beroepsonderwijs en bedrijfsleven samen de opleiding vorm geven.

Meer details over het fonds zijn nog niet bekendgemaakt.
 

Terug naar overzicht