Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

okt
1

Groningen verhoogt subsidieplafonds Agrarisch Natuurbeheer 2016

Groningen heeft een nieuw openstellingsbesluit voor de Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer 2016 gepubliceerd. De bedragen voor de paragrafen Open Akkerland, Open Grasland en Droge Dooradering worden verhoogd. De nieuwe subsidieplafonds zijn met terugwerkende kracht van toepassing vanaf 23 september 2015. De regeling is gesloten. Er kunnen geen aanvragen meer worden ingediend. De nieuwe bedragen zijn als volgt: 

€ 10.498.000, voor Open Akkerland;
€ 14.233.000, voor Open Grasland;
€ 2.165.700, voor Droge Dooradering.

Vanaf 2016 gaat het agrarisch natuur- en landschapsbeheer uit van een collectieve aanpak, waarbij het beheer op de meest kansrijke gebieden wordt ingezet. De subsidie zal vanaf dat moment worden aangevraagd door agrarische collectieven. Agrariërs kunnen individueel geen vergoeding meer aanvragen voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer.
 

Terug naar overzicht