Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

okt
1

Groningen maakt nieuwe subsidieplafonds, aanvraagperioden en tarieven bekend voor natuur- en landschapsbeheer

Groningen heeft nieuwe subsidieplafonds, aanvraagperioden en tarieven vastgesteld voor de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer (SVNL) en de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls natuur en landschap (SKNL) voor 2016. Het gaat hierbij om de onderdelen natuur- en landschapsbeheer en collectief agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Aanvragen kunnen worden ingediend van 15 november tot en met 31 december 2015. Voor het onderdeel natuur- en landschapsbeheer is het volgende vastgesteld:
Voor continuering natuur- en landschapsbeheer binnen natuurterreinen voor gecertificeerde beheerders, voor vastgestelde natuurbeheertypen, recreatiepakket en landschapsbeheer voor bepaalde landschapsbeheertypen, voor:

het beheer op de terreinen waarvoor door of namens de provincie een subsidie is verstrekt voor beheer en waarbij deze subsidie afloopt in de periode tussen 30 december 2015 en 31 december 2016, of
waarvan het beheer berust bij Staatsbosbeheer, of
het beheer op de terreinen, waarvoor door of namens de provincie een subsidie / vergoeding is verstrekt voor inrichting, verwerving en / of functieverandering:

€ 30.000, voor terreinen binnen het Natuurnetwerk Nederland,
€ 5.000, voor terreinen buiten het Natuurnetwerk Nederland,
€ 1, voor monitoring terreinen van Staatsbosbeheer voor het beheer van 1-1-2016 tot en met 31-12-2016.


Voor continuering natuur- en landschapsbeheer binnen natuurterreinen voor andere beheerders, voor vastgestelde natuurbeheertypen, recreatiepakket en landschapsbeheer voor bepaalde landschapsbeheertypen, voor:

het beheer op de terreinen waarvoor door of namens de provincie een subsidie is verstrekt voor beheer en waarbij deze subsidie afloopt in de periode tussen 30 december 2015 en 31 december 2016, of
het beheer op de terreinen, waarvoor door of namens de provincie een subsidie / vergoeding is verstrekt voor inrichting, verwerving en / of functieverandering:

€ 1, voor terreinen binnen het Natuurnetwerk Nederland,
€ 1, voor terreinen buiten het Natuurnetwerk Nederland.


Voor collectief agrarisch natuur- en landschapsbeheer: € 518.000, voor toeslag collectief agrarisch natuurbeheer voor vastgestelde agrarische beheertypen of pakketten, die voor collectief landschapsbeheer buiten natuurterreinen zijn aangewezen. Dit budget is uitsluitend bestemd voor het uitdienen van de in 2016 nog van kracht zijnde subsidiebeschikkingen op grond van de SVNL Groningen voor (collectief) agrarisch natuur- en landschapsbeheer.
 
Aanvragen voor de SVNL kunnen van 15 november tot en met 31 december 2015, bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Zie voor meer informatie het Provinciaal blad. 

Terug naar overzicht