Nieuws

okt
1

Vooraankondiging ZonMw oproep Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd

ZonMw meldt dat half oktober dit jaar een oproep zal worden opengesteld voor het indienen van projectideeŽn voor het nieuwe ZonMw-programma Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd (2015-2020). Er zullen zowel subsidiemogelijkheden zijn voor al eerder gefinancierde academische werkplaatsen gericht op jeugd, als voor nieuwe samenwerkingsverbanden die zich verenigen als academische werkplaats.

Voor de dertien al eerder gefinancierde academische werkplaatsen kunnen aanvragen worden ingediend voor inhoudelijke projecten. Voor nieuwe samenwerkingsverbanden die zich verenigen als academische werkplaats - maar waar al wel een basis staat in de samenwerking tussen beleid, onderzoek, onderwijs en praktijk in het jeugdveld - kan er subsidie worden aangevraagd voor zowel inhoudelijke projecten als ondersteuning van de kennisinfrastructuur. Door de twee subsidievarianten wordt er aan de ene kant optimaal gebruik gemaakt van de eerder met steun van ZonMw ingerichte kennisinfrastructuren. Aan de andere kant zijn er ook mogelijkheden voor regio’s waar nu nog geen academische werkplaats op het gebied van jeugd bestaat die eerder door ZonMw is ondersteund.

In de week van 6 oktober zal de programmatekst worden gepubliceerd.

Doel van het programma is om via de inrichting van Academische Werkplaatsen Jeugd kennis voor de jeugdsector te ontwikkelen en te borgen door het structureel versterken en verankeren van praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek. De vorming en ondersteuning van een academische werkplaats moet leiden tot een betere samenwerking tussen praktijk, beleid, onderzoek en onderwijs. Een academische werkplaats levert toegankelijke en kwalitatief hoogwaardige producten, diensten en voorzieningen voor de zorg rondom kinderen en adolescenten op. Daarbij is sprake van een gelijkwaardige samenwerking en tweerichtingsverkeer tussen professional en kennisorganisatie. Het uiteindelijke doel is dat de academische werkplaatsen zelf deze structuur duurzaam voortzetten.

Terug naar overzicht