Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

okt
1

Nieuwe STW Perspectief ronde 2014/2015

Technologiestichting STW heeft een nieuwe Perspectief ronde geopend. Deadline voor het indienen van een programma-initiatief is 10 november 2014. In totaal is er een budget beschikbaar van 15 miljoen. De minimale omvang van de STW-bijdrage per programma is 2.000.000, de maximale bijdrage per programma bedraagt 4.000.000. Per project is de maximale STW-bijdrage 750.000.

De ronde staat alleen open voor onderwerpen die in de innovatiecontracten van de Topsectoren HTSM (inclusief ICT, Nanotechnologie en Medische technologie), Chemie, Energie, Life Sciences & Health (excl. Medische technologie), Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen worden genoemd of nadrukkelijk ondersteunend zijn aan de binnen deze Topsectoren geformuleerde roadmaps/ innovatieagenda’s.  Onderwerpen die vallen binnen de Topsectoren Logistiek, Creatieve industrie en Water komen niet in aanmerking voor subsidie, tenzij het voorstel ook past binnen de roadmap/innovatieagenda van één van bovengenoemde zes Topsectoren.

Perspectief is het financieringsinstrument van STW voor publiek-private onderzoeksprogramma’s waarbij de ingediende voorstellen in onderlinge competitie zijn. Perspectief richt zich op het oplossen van innovatieknelpunten, door vernieuwende kennis tot toepassing te brengen en zo een bijdrage te leveren aan technologische innovatie met potentiële economische impact voor Nederland. Perspectief-programma’s kennen vier karakteristieke eigenschappen: 

Het ontwikkelen van nieuwe technologie via een multidisciplinaire aanpak; 
Samenwerking met gebruikers;
Medefinanciering door private partijen; 
Specifieke activiteiten gericht op valorisatie en ondernemerschap.

Terug naar overzicht