Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

okt
1

Drenthe wijzigt regeling natuur en landschap

De provincie Drenthe heeft de regeling Subsidiestelsel natuur- en landschapsbeheer (SNL) gewijzigd vastgesteld. Het betreft vooral technische aanpassingen, zoals wijzigingen in definities en beheertypen. Ook zijn nieuwe artikelen toegevoegd, namelijk 'toetreding tot samenwerkingsverband' en 'toeslag hoog waterpeil'. SNL is het subsidiekader voor onder meer realisering van doelen uit de Ecologische Hoofdstructuur (EHS).

Bovendien hebben Gedeputeerde Staten van Drenthe in hun vergadering van 30 september jl. enkele besluiten genomen met betrekking tot de subsidiëring van natuur- en landschapsbeheer:
• Actualisatie van de EHS-kaart 2014: Het realiseren van natuur- en landschapsbeleid in Drenthe krijgt onder andere vorm door de samenhang in de EHS (Ecologische Hoofdstructuur) of het Natuur Netwerk Nederland (NNN). De EHS wordt begrensd op de kaart die onderdeel is van de Provinciale Omgevingsverordening. GS hebben deze kaart geactualiseerd;
• Het Natuurbeheerplan Drenthe versie 2015 is vastgesteld: Op basis van het Stelsel Natuur en Landschap is het Natuurbeheerplan opgesteld, dat de actuele situatie en ambitie op perceelsniveau weergeeft voor (agrarische) natuur;
• Het openstellingsbesluit van de Subsidieverordening Natuur en Landschap is vastgesteld: Het openstellingsbesluit geeft aan voor welk onderdeel uit het Natuurbeheerplan subsidie voor beheer kan worden aangevraagd, welke tarieven van toepassing zijn en het tijdstip waarop subsidie kan worden ingediend.

Terug naar overzicht