Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

okt
1

Stand van zaken 'Excellente Gebieden' gepresenteerd

In de Excellente Gebieden wordt 25% energiezuiniger gebouwd dan het Bouwbesluit op dat moment voorschrijft. In 2010 en 2011 werden ‘Excellente Gebieden’ geselecteerd om uitgebreide kennis en ervaring op te doen met energiezuinig bouwen. Deze kennis en ervaring, opgedaan tot medio 2013, is nu vastgelegd in het Excellente gebieden groene boekje.

De uitkering ‘Excellente gebieden innovatieve energiebesparing in de nieuwbouw’ heeft tot doel om op grotere schaal ervaring op te doen met zeer energiezuinige, innovatieve nieuwbouw, vooruitlopend op de mijlpalen van het Lente-akkoord in 2011 en 2015. Er worden maximaal dertien grootschalige innovatieve, energiezuinige bouwprojecten geselecteerd. De kennis en ervaring uit deze projecten zal worden verzameld en verspreid. De uitkering is bedoeld voor gemeenten die in samenwerking met marktpartijen innovatieve en energiezuinige nieuwbouw gaan realiseren in de woning- of de utiliteitsbouw.

Terug naar overzicht