Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

okt
1

Halfjaarlijkse voortgangsrapportage Veilige Publieke Taak aangeboden

Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft, mede namens minister Opstelten van Veiligheid en Justitie (VenJ) een brief naar de Kamer gestuurd met daarin de aanbieding van de voortgangsrapportage Programma Veilige Publieke Taak (VPT) over de periode januari - juni 2013.

In de rapportage wordt ingegaan op de inspanningen die in de afgelopen periode zijn verricht en de voortgang op het terrein van de speerpunten van het programma: de lokale bestuurlijke aanpak, het ondersteunen van werkgevers, preventie en het aanpakken van de daders.

Het programma Veilige Publieke Taak is in het leven geroepen om agressie en geweld tegen medewerkers met een publieke taak landelijk aan te pakken. De aanpak bestaat uit een combinatie van werkgeversmaatregelen, strafrechtelijke maatregelen en ketensamenwerking.

Terug naar overzicht