Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

sep
1

Toch geen budgetverhoging voor AanZET- en SSEB-regeling

De verhoogde subsidieplafonds worden daardoor weer 'hersteld' van € 57,4 miljoen naar € 30 miljoen (AanZET) en van € 42 miljoen naar € 36 miljoen (SSEB-onderdeel aanschafsubsidie). Pas na Prinsjesdag zal worden bezien of de subsidieplafonds alsnog worden verhoogd, aldus IenW.

Zie ook: https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2023-24950.html

Over de regelingen
Het doel van de AanZET-regeling is het stimuleren van de aanschaf van nieuwe emissieloze vrachtauto’s door ondernemingen en non-profitinstellingen, teneinde de emissie van CO2 en luchtverontreinigende stoffen te verminderen.

Het doel van de SSEB-regeling is om de stikstofuitstoot van bouwmaterieel (bouwwerktuigen, hulpfuncties, bouwvoertuigen en zeegaande bouwvaartuigen) te reduceren op een wijze die tevens zoveel mogelijk bijdraagt aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord en het Schone Lucht Akkoord.

Terug naar overzicht