Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

sep
1

Nieuwe regeling moet open leermateriaal impuls geven

De regeling – een vervolg op de Pilotregeling Impuls Open Leermateriaal (PIOL) – maakt deel uit van het programma Impuls open leermateriaal. In dit programma bundelen scholen, onderwijs- en expertiseorganisaties hun krachten om een impuls te geven aan de ontwikkeling en het benutten van open leermateriaal.

Open leermateriaal betreft leer- en onderwijsmateriaal dat zich in het publieke domein bevindt of dat beschikbaar is gesteld onder een open licentie die vrije toegang, hergebruik, aanpassing en herdistributie door anderen toestaat.

Subsidie kan worden aangevraagd door de volgende twee typen aanvragers:

  • een bevoegd gezag van één of meer bekostigde scholen in het primair en/of voortgezet onderwijs, of een bevoegd gezag van een onderwijsinstelling in het mbo, ho of universitair onderwijs dat als penvoerder optreedt namens een netwerk van bekostigde scholen in het primair en/of voortgezet onderwijs;
  • een vakvereniging of profiel onderwijsorganisatie.

Aanvragers kunnen voor één of meer van de schooljaren 2024-2025, 2025-2026 en 2026-2027 subsidie aanvragen voor één of meer van de volgende activiteiten:

  • duurzame implementatie en borging van open leermateriaal in het funderend onderwijs;
  • het verrijken, ontwikkelen of doorontwikkelen van open leermateriaal onder regie van leraren.

Voor een project met een looptijd van één schooljaar is de subsidie maximaal € 60.000. Voor een project met een looptijd van twee schooljaren is de subsidie maximaal € 100.000. Voor een project met een looptijd van drie schooljaren is de subsidie maximaal € 120.000.

Aanvragen kunnen tijdens een aanvraagtijdvak worden ingediend bij de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I). Het eerste aanvraagtijdvak loopt van 13 september 2023 tot en met 1 november 2023. Als er na het eerste aanvraagtijdvak nog geld over is, wordt er een aanvullend aanvraagtijdvak geopend van 3 april 2024 tot en met 22 mei 2024.

Aanvragen worden gerangschikt aan de hand van diverse criteria, waarna subsidie wordt toegekend op volgorde van rangschikking. Voor de schooljaren 2024-2025, 2025-2026 en 2026-2027 is in totaal € 3.375.000 te verdelen.

Terug naar overzicht