Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

sep
1

ZonMw-oproep kennishiaten COVID-19 vaccinatie

Aanvragen op het gebied van onderstaande thema’s komen in aanmerking voor financiering:

  • varianten, immuniteit en (langdurige) bescherming na COVID-19 vaccinatie, al dan niet in combinatie met een natuurlijke infectie:
    • immunologisch geheugen;
    • rol afweersysteem;
    • correlaten van (langdurige) bescherming.
  • vaccinveiligheid.


Indien van toepassing dient bij thema’s rekening te worden gehouden met de verschillende vaccinplatforms en is het van belang om de verschillende leeftijdsgroepen mee te nemen. Daarnaast kan er specifiek gekeken worden naar doelgroepen zoals in het bijzonder naar (kwetsbare) kinderen.

Onderzoek naar deze kennishiaten draagt bij aan de noodzakelijke inrichting van het (toekomstige) vaccinatiebeleid en aan het voorbereid zijn op nieuwe infectieziekten en mogelijk toekomstige pandemieën (pandemic preparedness). Enerzijds door het vergroten van kennis over de immuunrespons na vaccinatie en de mate van bescherming van vaccinaties, oftewel welke groepen zijn gevoelig voor doorbaakinfecties, anderzijds door het borgen en mogelijk vergroten van het vertrouwen in vaccinaties.

Aanvragen kunnen worden ingediend door Nederlandse onderzoeksorganisaties in de zin van het EU staatssteunrecht.

Het totale beschikbare subsidiebudget in deze subsidieronde bedraagt € 2 miljoen. Er geldt geen maximum per project. Het streven is om vier tot vijf projecten te financieren. Het onderzoek dient afgerond te zijn voor 1 december 2023.

Buiten de scope van deze subsidieoproep vallen:

  • onderzoeksvoorstellen met enkele specifieke patiëntenpopulaties;
  • projecten die zijn aangesloten bij het HARMONY initiatief of aanvullend onderzoek waarbij gebruik gemaakt wordt van data voortkomend uit deze studies.


Aanvragen kunnen tot en met 17 oktober 2022, 14.00 uur worden ingediend via ProjectNet.

Terug naar overzicht