Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

sep
1

POP3 Zeeland weer open voor agrarische innovaties

Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen Zeeland 2022
Deze openstelling is vooral bedoeld om de aanschaf van moderne installaties en machines te stimuleren, waarmee landbouwers hun positie op gebied van innovatie en modernisering in duurzaamheid kunnen versterken. De modernisering moet bijdragen aan verbetering van het milieu, klimaatbestendigheid, volksgezondheid en biodiversiteit.

Landbouwers kunnen van 15 september 2022 tot en met 31 oktober 2022 subsidie aanvragen voor de fysieke investeringen genoemd in Bijlage 1 bij het openstellingbesluit en voor de daarin genoemde subsidiabele activiteit. Er wordt geen subsidie verstrekt voor de aanschaf van zelfrijders of tractoren met uitzondering van investeringen die ingediend worden onder categorie 2 van de investeringslijst.

De subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 50.000. Geen subsidie wordt verstrekt indien de na de beoordeling berekende subsidie lager is dan € 5000. Het subsidieplafond bedraagt € 3 miljoen.

Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen Zeeland 2022 - Water
Dit is een openstelling waarmee de provincie landbouwers wil stimuleren om te investeren in innovatie en modernisering, door op vernieuwende wijze om te gaan met grondwater en waterbeheer bij hun bedrijf. De openstelling is vooral bedoeld om de aanschaf van moderne installaties en machines te stimuleren, waarmee de landbouwers hun positie op gebied van innovatie en modernisering in duurzaamheid kunnen versterken.

Landbouwers kunnen eveneens van 15 september 2022 tot en met 31 oktober 2022 subsidie aanvragen voor de fysieke investeringen genoemd in Bijlage 1 bij dit openstellingbesluit en voor de daarin genoemde subsidiabele activiteit. Er wordt geen subsidie verstrekt voor de aanschaf van zelfrijders of tractoren met uitzondering van investeringen die ingediend worden onder categorie 2 van de investeringslijst.

De subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 50.000. Geen subsidie wordt verstrekt indien de na de beoordeling berekende subsidie lager is dan € 5000. Ook voor deze openstelling is een budget van € 3 miljoen te verdelen.

Terug naar overzicht