Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

sep
1

€ 60,35 miljoen toegevoegd aan budget ESF-regeling

REACT-EU (Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe) is één van de instrumenten uit het herstelpakket van de EU om lidstaten sociaaleconomisch te ondersteunen bij het herstel van de COVID 19-crisis is. Nederland heeft de middelen van REACT-EU ingezet voor de ESF-regeling, ter ondersteuning van mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie (aangezien deze mensen het hardst geraakt zijn door de COVID 19-crisis).

In november 2021 heeft Nederland € 60,35 miljoen aan extra REACT-EU-middelen toegewezen gekregen van de Europese Commissie. Met de nu bekendgemaakte wijziging van de ESF-regeling worden deze middelen ingezet voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. De extra middelen worden als volgt ingezet:

  • € 50 miljoen wordt beschikbaar gesteld voor (al ingediende) subsidieaanvragen door de arbeidsmarktregio’s. Hiertoe wordt het subsidieplafond voor de projecten van deze regio’s voor de ondersteuning van werkzoekenden met € 50 miljoen bedrag verhoogd;
  • € 10,35 miljoen wordt beschikbaar gesteld voor het UWV om jobcoachingsactiviteiten voor de doelgroep te kunnen subsidiëren op een vergelijkbare wijze als eerder onder het ESF-programma 2014-2020 is gebeurd. Het UWV kan hiervoor van 1 december 2022 tot en met 30 december 2022 subsidie aanvragen.


Ook is ervoor gekozen om het projecten gemakkelijker te maken om de beschikbare middelen te realiseren. Dit is van belang om optimale resultaten te bereiken nu het eind van het ESF-programma 2014-2020 nadert. Concreet gaat het hierbij om:

  • het verhogen van het EU-financieringspercentage binnen REACT-EU naar 100%, waardoor projecten geen eigen cofinanciering hoeven in te brengen en sneller aanspraak kunnen maken op het volledige subsidiebudget. Deze wijziging geldt voor alle vier de onderdelen van REACT-EU;
  • het doorschuiven van niet benutte middelen voor het voortgezet speciaal onderwijs (vso) en het praktijkonderwijs (pro) in het schooljaar 2020-2021 (eerste tijdvak) naar het schooljaar 2021-2022 (opvolgend tijdvak). Met deze middelen krijgen leerlingen aan het speciaal onderwijs en praktijkonderwijs extra begeleiding om de overstap te maken van school naar betaald werk.


Op grond van het EU-initiatief CARE (Cohesion's Action for Refugees in Europe) is het mogelijk gemaakt om REACT-EU-middelen in te zetten op de ondersteuning van Oekraïense ontheemden. Door de nu gepubliceerde ESF-wijziging kan in de lopende projecten voor zowel werkenden (sectoren) als werkzoekenden (centrumgemeenten arbeidsmarktregio’s), ondersteuning worden geboden aan Oekraïense ontheemden die in Nederland bescherming genieten op grond van de Richtlijn Tijdelijke Bescherming (2001/55/EG). Deze ondersteuning is mogelijk vanaf 4 maart 2022. Vanaf die datum genieten ontheemden tijdelijke bescherming in Nederland tot in ieder geval 4 maart 2023.

Terug naar overzicht