Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

sep
1

Tweede openstelling voor versterking Fries in het onderwijs

De Subsidieregeling Frysk foar no en letter 2021-2024 (FFNEL) wordt van 13 september tot en met 14 december 2021 opnieuw opengesteld met een subsidieplafond van € 400.000.

Met de regeling wil de provincie Fryslân scholen ondersteunen bij het versterken van de positie van het Fries. Alle scholen in Fryslân kunnen vanaf 13 september dus weer subsidie aanvragen voor het versterken van het Friestalige onderwijs. Er is onder andere subsidie beschikbaar voor het (bij)scholen van docenten, het aanschaffen van extra lesmateriaal en het vervangen van docenten die een opleiding Fries volgen.

De regeling wordt voor deze tweede openstelling wel op een aantal punten aangepast. Zo komt er nu meer ruimte voor scholen om een aanvraag te doen voor de inzet van leerkrachten en docenten.

Een school kan per openstellingstermijn één aanvraag indienen. De aanvraag kan bestaan uit meerdere onderdelen van de regeling. Bijvoorbeeld voor extra les- en leesmateriaal, activiteiten rondom de Friese taal en cultuur en scholingskosten voor leerkrachten en docenten. De extra inzet van leerkrachten en docenten is bijvoorbeeld beschikbaar voor het ontwikkelen van lesmateriaal, het organiseren van activiteiten voor leesbevordering of netwerken met andere scholen. Het maximale subsidiebedrag verschilt per onderwijssector.

De gewijzigde regeling zal binnenkort officieel worden gepubliceerd in het Provinciaal Blad.

Zie ook: https://www.fryslan.frl/eu-400000-subsidie-beschikbaar-voor-fries-onderwijs en https://www.fryslan.frl/besluitenlijst-gedeputeerde-staten-31-augustus-2021

Terug naar overzicht