Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

sep
1

RVV Verduurzaming: budget krap, regeling op 1 oktober dicht

De Regeling Vermindering Verhuurderheffing Verduurzaming oftewel de RVV Verduurzaming (RVVV) wordt op 1 oktober 2021 weer gesloten voor het indienen van aanvragen. Dat heeft BZK-minister Ollongren laten weten in een brief aan de Tweede Kamer.

Om de verduurzaming van huurwoningen te stimuleren, was de regeling op 1 juli 2021 juist weer opengesteld voor nieuwe aanvragen. Dit naar aanleiding van de Urgenda-uitspraak. Er is voor 2021 een budget van € 150 miljoen beschikbaar.

In de regeling is de mogelijkheid opgenomen om op de eerste dag van elk kwartaal de bedragen voor nieuw aan te vragen heffingsverminderingen op nihil te zetten in het geval het beschikbare budget overschreden dreigt te worden. Dit betekent dat het op nihil stellen van de regeling ofwel per 1 oktober 2021 plaats moet vinden, ofwel per 1 januari 2022.

Het risico op overschrijding van het budget per 1 januari 2022 is – gegeven de ervaringen met de regeling in 2019 – dermate groot dat Ollongren nu heeft besloten dat de regeling voor 2021 sluit op 1 oktober 2021. Indien op dat moment nog niet alle beschikbare middelen voor 2021 zijn aangevraagd, zal de regeling opnieuw per 1 januari 2022 worden opengesteld. De omvang van de beschikbare bedragen in 2021 en 2022 wijzigt hierdoor dus niet.

De regeling zal voor 2022 zo worden aangepast dat ook op maandbasis aanpassingen van de beschikbare bedragen mogelijk zijn. Daarmee kan een betere beheersing van het beschikbare budget plaatsvinden dan nu het geval is en kunnen de risico’s op overuitputting van het budget worden beperkt. Er wordt bovendien onderzocht of verdere verbeteringen doorgevoerd kunnen worden in de budgettaire beheersing en de effectieve inzet van het budget.

Zie ook: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/09/01/kamerbrief-over-aanpassing-regeling-vermindering-verhuurderheffing-verduurzaming-rvv-v

Over de regeling
Het doel van de regeling is het stimuleren van het verduurzamen van sociale huurwoningen, bijvoorbeeld door woningen aardgasvrij te maken of door de energieprestaties van woningen met minimaal drie stappen te verbeteren.

Terug naar overzicht