Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

sep
1

Ruim € 22 miljoen subsidie voor goed onderwijs in krimpregio’s

Demissionair minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) heeft € 22,7 miljoen subsidie toegekend om ervoor te zorgen dat leerlingen in zogeheten krimpregio’s goed onderwijs blijven krijgen en in de buurt naar een middelbare school kunnen gaan.

Schoolbesturen in 38 regio’s krijgen de subsidie om dit in hun omgeving gezamenlijk te organiseren, zo maakte Slob dinsdag bekend in een brief aan de Tweede Kamer. De subsidie is toegekend op basis van de Subsidieregeling incidentele middelen leerlingendaling vo 2020 (IMLVO).

Om in aanmerking te komen voor de subsidie, moesten de schoolbesturen samen plannen indienen hoe ze de komende vijf jaar in hun omgeving willen inspelen op deze dalende leerlingenaantallen. Een onafhankelijke commissie heeft de ingediende plannen beoordeeld. Op basis van de adviezen van deze commissie heeft de minister nu dus 38 aanvragen toegekend.

De schoolbesturen gaan hun plannen in samenspraak met hun medezeggenschapsraden verder uitwerken. Minister Slob onderstreept daarbij het belang dat schoolbesturen ook samenwerken met schoolbesturen in aangrenzende regio’s en met bijvoorbeeld gemeenten. Volgens de commissie zit dat nog weinig in de plannen besloten.

Elf aanvragen voor subsidie zijn overigens afgewezen. Minister Slob onderzoekt nog hoe hij die regio’s alsnog kan ondersteunen.

Kijk voor meer informatie op: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/08/31/extra-geld-voor-behoud-goed-onderwijs-in-krimpregios

Terug naar overzicht