Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

sep
1

ZonMw-oproep voor Kennisprogramma Huisartsgeneeskunde

ZonMw heeft een oproep gepubliceerd in het kader van het Kennisprogramma Huisartsgeneeskunde.

Doel van deze oproep, 'Projectideeën complexe onderzoeksvragen huisartsgeneeskunde', is het stimuleren van onderzoek naar complexe vragen uit de Nationale Onderzoeksagenda Huisartsgeneeskunde. Het gaat om complex onderzoek met forse methodologische uitdagingen.

Op basis van de onderzoeksresultaten wordt nieuwe kennis verkregen als antwoord op de geprioriteerde kennisvragen. ZonMw verwacht dat onderzoekers ook bijdragen aan de beschikbaarheid van de nieuwe kennis en de benodigde inspanning(en) daartoe leveren. De resultaten komen ten goede aan huisartsen, andere eerstelijnshulpverleners zoals bijvoorbeeld paramedische professionals en aan betere zorg voor patiënten in de huisartsenpraktijk.

Het benodigde onderzoek kenmerkt zich door een groot aantal interacterende componenten in de interventie- en controlegroep, vergt (soms aanzienlijke) gedragsverandering bij aanbieders of patiënten, heeft een groter aantal groeps- of organisatieniveaus dat geadresseerd moet worden, heeft een fors aantal en variatie in uitkomstmaten en vergt een hoge mate van flexibiliteit of aanpassing bij ontwikkeling en/of uitvoering van de interventie.

In de subsidieaanvraag is expliciet aandacht voor het perspectief van praktiserende huisartsen: hoe helpt het beantwoorden van juist deze vraag op dit moment huisartsen in hun praktijk? Het onderzoek levert aantoonbaar nieuwe, relevante kennis en inzichten op die betrekking hebben op de eerstelijnszorg of transmurale zorg, waarbij ten minste de eerste lijn betrokken is.

Aanvragen kunnen worden ingediend door huisartsen en/of (huisarts-)onderzoekers die verbonden zijn aan een afdeling Huisartsgeneeskunde van een universiteit of een onderzoeksorganisatie met een uitgebreid trackrecord in huisartsgeneeskundig onderzoek. Praktiserende huisartsen moeten zijn betrokken bij de opzet en uitvoering van het project. Een praktiserend huisarts moet ook deel uitmaken van de projectgroep.

Het aan te vragen bedrag is € 250.000 tot maximaal € 800.000 per subsidieaanvraag. De looptijd van de projecten is 36 tot maximaal 60 maanden. Voor deze oproep is ongeveer € 2 miljoen beschikbaar. Inzet is om 3-4 projecten te financieren.

Aanvragen kunnen tot en met 10 november 2020, 14.00 uur worden ingediend via ProjectNet.

Zie voor meer informatie: https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/projectideeen-complexe-onderzoeksvragen-huisartsgeneeskunde/

Terug naar overzicht