Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

sep
1

VWS publiceert nieuwe regeling voor organisatie donatiezorg

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft de Subsidieregeling donatie in ziekenhuizen (DIZ) gepubliceerd.

Het doel van deze nieuwe regeling is de structurele borging van de bekostiging van medisch professionals die betrokken zijn bij de organisatie van donatiezorg, en daarmee de borging van goede beschikbaarheid en kwaliteit van donatiezorg in Nederlandse ziekenhuizen.

Subsidie kan worden aangevraagd door een kernziekenhuis, voor het uitoefenen van structurele functies door professionals die betrokken zijn bij donatiezorg en daarmee samenhangende activiteiten. Een kernziekenhuis betreft een ziekenhuis binnen een cluster op IC-niveau waar een donatie-intensivist en een donatiecoördinator vanuit de IC verantwoordelijk zijn voor de implementatie en ondersteuning van ziekenhuizen binnen het cluster op het gebied van orgaan- en weefseldonatie.

De subsidie voor het uitoefenen van een structurele functie of daarmee samenhangende activiteiten als hieronder vermeld, bedraagt maximaal:

  • a. € 102.615 voor de functie van regionaal teamleider;
  • b. € 68.873 voor de functie van donatiecoördinator;
  • c. € 228.522 voor de functie van (coördinerend) donatie-intensivist;
  • d. € 228.522 voor de functie van supervisor;
  • e. € 130.000 voor de functie van manager bedrijfsvoering;
  • f. € 3100 voor het trainen van professionals per kernziekenhuis;
  • g. € 10.000 voor ondersteunende taken of uitgaven per kernziekenhuis;
  • h. € 20.000 voor ondersteunende taken of uitgaven per universitair medisch centrum.


Aanvragen kunnen tot uiterlijk dertien weken voor de aanvang van het boekjaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, worden ingediend bij VWS.

Terug naar overzicht