Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

sep
1

Regeling Internationaal innoveren nu ook voor AI-innovatieprojecten

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft de regeling Internationaal innoveren (IISIO) gewijzigd.

Door de wijziging wordt het mogelijk dat Nederlandse partijen in het vervolg ook ondersteund kunnen worden voor hun deelname aan zogeheten Artificial Intelligence-innovatieprojecten (AI-innovatieprojecten), die worden uitgevoerd door een EUREKA-innovatiesamenwerkingsverband en zijn voorzien van een EUREKA-label.

Het AI-programma faciliteert innovatieprojecten die uitgevoerd worden door deelnemers die gevestigd zijn in Nederland, aangevuld met andere deelnemers uit andere landen die aangesloten zijn bij het EUREKA-netwerk. Voor iedere deelnemer geldt dat deze de subsidie moet aanvragen in het land waar die deelnemer gevestigd is. Het land van herkomst ondersteunt de desbetreffende deelnemer als deze voldoet aan zowel de voorwaarden die opgenomen zijn in de internationale AI-innovatiecall als aan de nationale voorwaarden.

AI-innovatieprojecten die ingediend worden bij een gezamenlijke AI-innovatiecall worden internationaal beoordeeld en bij voldoende kwaliteit voorzien van een EUREKA-label door het EUREKA-clusterprogramma dat het clusteroverstijgende AI-project adopteert. Hierna kan een Nederlandse deelnemer dus pas een aanvraag indienen voor subsidie uit de regeling Internationaal innoveren.

De subsidie vanuit de regeling Internationaal innoveren bedraagt:

  • 50% van de subsidiabele kosten voor industrieel onderzoek;
  • 35% van de subsidiabele kosten voor industrieel onderzoek door een ondernemer. Dit percentage wordt met 10% verhoogd indien subsidie wordt verleend aan een mkb-ondernemer;
  • 25% van de subsidiabele kosten voor experimentele ontwikkeling. Dit percentage wordt met 10% verhoogd indien subsidie wordt verleend aan een mkb-ondernemer.


Het maximale subsidiebedrag per AI-innovatieproject is vastgesteld op € 4 miljoen.

De nationale openstelling voor AI-innovatieprojecten loopt van 21 oktober tot en met 19 november 2020. Het subsidieplafond dat vanuit Nederland beschikbaar wordt gesteld, bedraagt € 5 miljoen. Bovenop deze nationale middelen komt een aanvullend budget van andere deelnemende landen.

Terug naar overzicht