Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

sep
1

Oproep voor ZonMw-programma Huisarts- en Ouderengeneeskunde

ZonMw heeft een oproep gepubliceerd in het kader van het programma Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde, een onderdeel van het programma 'Kwaliteit van Zorg'. Het gaat om de oproep 'Onderzoek van Onderwijs Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde'.

Het programma Kwaliteit van Zorg ondersteunt beleid en praktijk bij het verbeteren van kwaliteit van zorg door de ontwikkeling van kennis waarmee beslissingen en maatregelen rondom kwaliteit van zorg onderbouwd, geëvalueerd en bijgestuurd kunnen worden, en de ontwikkeling, toepassing en evaluatie van instrumenten en interventies waarmee de kwaliteit van zorg geëvalueerd en verbeterd kan worden.

Het doel van deze subsidieoproep is het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek naar onderwijs, betreffende de opleidingen huisartsgeneeskunde en ouderengeneeskunde. De resultaten moeten bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit en de onderbouwing van de vervolgopleidingen. Het gaat om het genereren van relevante kennis die (op termijn) toepasbaar is in de huisartsopleiding of opleiding tot specialist ouderengeneeskunde. Door bij te dragen aan de internationale body of knowledge op het terrein van geneeskundige opleidingen, draagt het programma bij aan een versteviging van de onderzoekslijnen van de vakgroepen. Dit vergroot op langere termijn de subsidiekans bij andere (subsidie)fondsen.

De subsidie wordt verstrekt voor wetenschappelijk onderzoek naar onderwijs. Het gaat om het genereren van relevante kennis die (op termijn) toepasbaar is in de huisartsopleiding of opleiding tot specialist ouderengeneeskunde. In tegenstelling tot vorige subsidieoproepen is de financiering uitsluitend bedoeld voor de promotie van een arts in opleiding tot onderzoeker (aioto) die het onderzoek uitvoert. Overkoepelend thema voor deze subsidieoproep is competentiegericht leren. Het onderzoek is aantoonbaar ingebed in een bestaand onderzoeksprogramma 'onderzoek van onderwijs' van de vakgroep huisartsgeneeskunde of ouderengeneeskunde, dan wel van het universitair medisch centrum. Het is belangrijk dat het onderzoek gebruik maakt van of voortborduurt op reeds aanwezige expertise.

Aanvragen kunnen uitsluitend worden ingediend door universitaire vakgroepen huisartsgeneeskunde, eerstelijnsgeneeskunde en ouderengeneeskunde met een opleiding tot huisarts en/of opleiding tot specialist ouderengeneeskunde. Per organisatie vindt een interne voorselectie plaats om het aantal subsidieaanvragen in relatie tot het totaal beschikbare subsidiebedrag te brengen. Dit komt neer op maximaal één subsidieaanvraag per organisatie per subsidieronde.

Het aan te vragen bedrag is maximaal € 250.000 per subsidieaanvraag voor aioto-trajecten. De looptijd van de projecten is maximaal 72 maanden. Voor deze subsidieronde is € 500.000 beschikbaar.

Aanvragen kunnen tot en met 17 november 2020, 14.00 uur, worden ingediend. Aanvragen kunnen uitsluitend elektronisch worden ingediend via het ProjectNet-systeem van ZonMw.

Voor meer informatie zie: https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/onderzoek-van-onderwijs-huisartsgeneeskunde-en-ouderengeneeskunde/

Terug naar overzicht