Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

sep
1

Nieuwe regeling kust- en binnenvisserij COVID-19 gepubliceerd

De Beleidsregel tegemoetkoming kust- en binnenvisserij COVID-19 (BTKBV) is gepubliceerd.

Deze al aangekondigde nieuwe regeling voorziet in een tegemoetkoming voor gedupeerde ondernemingen die vallen onder de volgende twee categorieën: visserijbedrijven op de binnenwateren en visserijbedrijven die actief zijn in de kleinschalige kustvisserij.

In aanmerking komen ondernemingen in de kleinschalige kust- en binnenvisserijsector die in de periode van 16 maart 2020 tot en met 15 juni 2020 omzetderving hadden als gevolg van de getroffen maatregelen door het kabinet om de coronacrisis te bestrijden. Het betreft bedrijven die gebruik maken van schepen kleiner dan 12 meter of binnenvisserijbedrijven, en die niet in aanmerking komen voor subsidie op grond van de regeling Tijdelijk stopzetten van visserijactiviteiten als gevolg van COVID-19 (COVIDVIS). De IJsselmeervissers komen niet in aanmerking voor een tegemoetkoming op grond van deze beleidsregel, omdat in die categorie vissers gemiddeld genomen weinig tot geen omzetverlies geleden is.

De vaste tegemoetkoming bedraagt € 1000 per bedrijf voor de binnenvisserij en € 1500 per bedrijf in de kleinschalige kustvisserij. Dit bedrag is gebaseerd op omzetverlies wat is geleden in de periode vanaf het ingaan van de coronamaatregelen op 16 maart tot en met 15 juni 2020, het moment waarop na een aanloopperiode van twee weken de afzet naar de horeca weer op gang is gekomen. Bedrijven uit de genoemde categorieën komen voor tegemoetkoming in aanmerking indien zij in de genoemde periode minimaal € 1000 dan wel € 1500 omzetverlies hebben geleden.

Aanvragen kunnen van 14 september 2020 tot en met 14 oktober 2020 worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Terug naar overzicht