Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

sep
1

EZK steunt supportprogramma’s voor startups en scale-ups

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft de regeling Opschaling supportprogramma’s startups en scale-ups (OSPSS) gepubliceerd.

Doel van deze nieuwe regeling is het ondersteunen van private partijen die zogenaamde opschalingsprojecten uitvoeren. Het gaat hierbij om projecten die bestaande supportprogramma’s, die een positief effect hebben gehad op het ontstaan of de groei van startups en scale-ups, helpen met opschalen van die supportprogramma’s (uitbreiden, eventueel door middel van samenvoeging van supportprogramma’s) en deze zo beschikbaar te maken voor startups en scale-ups uit zoveel mogelijk regio’s binnen Nederland of zelfs voor heel Nederland. Voor 2020 is een budget van € 2,5 miljoen beschikbaar.

In aanmerking komen (samenwerkingsverbanden van) natuurlijke personen, ondernemers, onderwijsinstellingen, stichtingen, verenigingen of andere organisaties.

Subsidie wordt verstrekt voor het uitvoeren van een opschalingsproject dat door middel van de opschaling van één of meer supportprogramma’s gericht is op een effectieve en efficiënte ondersteuning van de oprichting of groei van startups en scale-ups. Een opschalingsproject bestaat uit het opschalen van één of meer supportprogramma’s via het verzorgen van advisering inzake de opschaling, communicatie, coördinatie, procesmanagement en overige projectactiviteiten die bijdragen aan het doel van een opschalingsproject.

De subsidie voor de uitvoering van een opschalingsproject bedraagt 50% van de subsidiabele kosten. De subsidie bedraagt minder dan € 125.000 per subsidieaanvrager die het opschalingsproject zelfstandig dan wel in een samenwerkingsverband uitvoert en maximaal € 500.000 per opschalingsproject indien een opschalingsproject wordt uitgevoerd in een samenwerkingsverband.

Aanvragen kunnen van 7 september 2020 tot en met 12 november 2020 worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Terug naar overzicht