Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

sep
1

Subsidie voor verduurzaming landbouw- en voedselketen in Zuid-Holland

Vanaf 4 september tot en met 1 november 2017 kan er in Zuid-Holland subsidie worden aangevraagd voor het stimuleren van samenwerking in het Europees Partnerschap voor innovatie (EIP), om zo de landbouw- en voedselketen verder te kunnen verduurzamen. Samenwerking EIP is één van de maatregelen van de Uitvoeringsregeling POP3, de subsidie voor plattelandsontwikkeling voor 2014-2020.

De subsidie wordt verstrekt voor de oprichting van een operationele groep en het gezamenlijk formuleren van een projectplan gericht op innovatie. Het subsidieplafond is vastgesteld op € 200.000. Dit bedrag bestaat voor 50% uit middelen vanuit het Europees Fonds voor Plattelandsontwikkeling ELFPO en voor 50% uit provinciale middelen. 

 

Per aanvraag wordt minimaal € 50.000 verstrekt. Aanvragen worden beoordeeld volgens het tenderprincipe. Dit betekent, dat alleen de meest kansrijke aanvragen gehonoreerd worden. 

Terug naar overzicht