Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

sep
1

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie maakt nieuwe open oproepen bekend voor professionalisering.

Het Stimuleringsfonds Creatieve industrie is het cultuurfonds voor onder meer architectuur, vormgeving en e-cultuur. Het fonds heeft onlangs twee nieuwe open oproepen bekendgemaakt: Professionalisering ontwerpplatforms #2 en Professionalisering ontwerppraktijk #3.

De Open Oproep Professionalisering ontwerpplatforms #2 is bedoeld voor platforms, die actief zijn binnen het vakgebied vormgeving en / of digitale cultuur. Zij kunnen een aanvraag indienen voor projecten, gericht op het ontwikkelen van een lange termijnstrategie voor duurzame professionalisering binnen hun organisatie. Voorbeelden hiervan zijn: het ontwikkelen van nieuwe organisatiemodellen, het opbouwen van netwerken en het ontwikkelen van een strategie voor communicatie, positionering en profilering. Deadline voor het indienen van aanvragen is 1 november 2017. De maximumbijdrage is € 10.000. Het Stimuleringsfonds beoogt in totaal 10 projecten te financieren. Grondslag voor deze oproep is de Deelregeling Activiteitenprogramma's.

 

De Open Oproep  Professionalisering ontwerppraktijk #3 wil een impuls geven aan de professionalisering va ontwerpers en ontwerpstudio's binnen het vakgebied vormgeving. Ontwerpers en studio's kunnen tot en met 1 november 2017 voorstellen indienen voor het ontwikkelen van een strategie om tot een toekomstbestendige praktijk te komen. De maximumbijdrage is € 7.500. Het Stimuleringsfonds beoogt maximaal 7 projecten te ondersteunen. Grondslag voor deze open oproep is de Deelregeling Vormgeving. 

 

Beide oproepen hebben de vorm van een tender: er wordt een aantal voorstellen boven de anderen verkozen, op basis van een aantal selectiecriteria. 

Terug naar overzicht