Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

sep
1

Stand van zaken budget MKB innovatiestimulering regio en topsectoren Noord-Nederland per 31 augustus 2017

Op 11 april 2017 is het aanvraagloket voor de regeling MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) geopend. Begin mei liet het Samenwerkingsverband Noord-Nederland weten dat het subsidieplafond is bereikt. Omdat er bij het beoordelen van de aanvragen mogelijk nog budget kan vrijvallen, blijft het subsidieloket geopend. Op 31 augustus heeft SNN laten weten dat het loket nog steeds geopend is.

Sinds 2015 stellen het ministerie van Economische Zaken en de regio’s (provincies) voor het eerst gezamenlijk het budget beschikbaar voor de MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT). Het doel is innovatie bij het midden- en kleinbedrijf over regiogrenzen heen te stimuleren. De Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren voor Noord-Nederland komt voort uit deze samenwerking met het ministerie van Economische Zaken. Het totale MIT-budget zal verdeeld worden over de volgende instrumenten: adviesprojecten, haalbaarheidsprojecten, R&D-samenwerkingsprojecten, kennisvouchers, TKI-Innovatiemakelaars en TKI-netwerkactiviteiten. De laatste drie instrumenten worden alleen landelijk aangeboden.

Terug naar overzicht