Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

sep
1

Nieuwe regeling voor varkenshouders met een locatie met weinig toekomstperspectief geopend

Varkenshouders, die in het bezit zijn van een locatie met weinig toekomstperspectief kunnen vanaf 1 september een aanvraag indienen voor de Regeling Omgevingskwaliteit. De regeling biedt de agrariërs een financiële vergoeding om verantwoord met hun bedrijf te stoppen. Daarnaast maakt de regeling in de toekomst ruimte voor duurzame varkenshouderijen, die zich op een geschikte locatie duurzaam en verantwoord willen ontwikkelen.

De regeling wordt in twee fasen uitgevoerd. In de eerste fase wordt ondersteuning geboden aan stoppende varkenshouder. De tweede fase richt zich op de ontwikkeling van toekomstbestendige bedrijven. Voor deze regeling is in totaal € 8 miljoen beschikbaar. 

De vergoeding voor het verantwoord stoppen is opgebouwd uit twee delen:

  • een marktconforme vergoeding voor het verkopen van de Varkensrechten aan het OBV, het Ontwikkelingsbedrijf Varkenshouderij Nederland, die is vastgesteld op peildatum 01-08-2017. De prijs van de Varkensrechten is afzonderlijk vastgesteld per Regio conform de indeling in de Meststoffenwet; en
  • een vastgestelde vergoeding voor de beëindiging van de intensieve veehouderijactiviteiten op het Veehouderijbedrijf.  

Het totale bedrag wordt verdeeld volgens het tenderprincipe. Aan de aanvragers worden punten toegekend op basis van de factoren geurbelasting en geurhinder en vervolgens op basis van het aantal behaalde punten gerangschikt. De aanvrager met het hoogste aantal punten komt als eerste voor subsidie in aanmerking. 

 

De aanmeldtermijn loopt tot en met 31 oktober 2017. De aangemelde bedrijven krijgen eind 2017 uitsluitsel. Uiterlijk 1 januari 2019 moeten de geselecteerde locaties hun intensieve veehouderijen beëindigen en vervalt hun vergunning. Er mag geen officiële melding op basis van de Stoppersregeling zijn ingediend. 

 

Voor de tweede fase zullen op een later moment voorwaarden worden vastgesteld. 

 

De Regeling Omgevingskwaliteit is een initiatief van de Coalitie Vitalisering Varkenshouderij (Coalitie ViVa) en wordt uitgewerkt door het Ontwikkelingsbedrijf Varkenshouderij. In de Coalitie ViVa werken de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV), Rabobank en het Ministerie van Economische Zaken nauw samen. De regeling is onderdeel van het Actieplan Vitalisering Varkenshouderij en draagt bij aan het doel van de Coalitie om te komen tot een (economisch) toekomstbestendige en maatschappelijk gewaardeerde varkenssector.

Terug naar overzicht