Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

sep
1

Vervangingsfonds opent Subsidieregeling Lerend Werken gericht op verzuimaanpak

De Subsidie Lerend Werken ondersteunt schoolleiders in de eigen werkomgeving in hun verdere professionalisering op het gebied van de verzuimaanpak op hun school. De subsidie wordt verstrekt voor een coaching on the job traject. De aanvraagprocedure zal in de loop van oktober 2016 beschikbaar zijn via www.mijnvf.nl. Wilt u eerder een aanvraag indienen, dan kunt u een e-mail sturen naar helpdesk@vfpf.nl. De regeling loopt tot en met augustus 2018. Voor deze periode is er een budget van € 1.750.000 beschikbaar. De subsidie bedraagt maximaal 80% van de kosten van de coaching, met een maximum van € 2.500 incl. BTW.
 
Het Vervangingsfonds biedt schoolleiders aan wie de subsidie Lerend Werken is toegekend, ook de mogelijkheid kosteloos deel te nemen aan een ‘lerend netwerk verzuim’. In kleine groepjes verdiepen schoolleiders zich onder begeleiding van een deskundige in het thema ‘verzuim’ en wisselen zij ervaringen uit. Deze netwerken vinden bij voldoende aanmeldingen plaats op een aantal nog nader te bepalen momenten in het schooljaar. Schoolleiders aan wie de subsidie Lerend Werken is toegekend ontvangen automatisch bericht over het ‘lerend netwerk verzuim’.
 
Het coaching on the job traject en de deelname aan het ‘lerend netwerk verzuim’ kunnen via het ‘informeel leren’ punten opleveren voor de herregistratie in het Schoolleidersregister PO. De schoolleider dient dan wel vóórdat de coaching van start gaat al geregistreerd te staan in het register. 
 
In het Reglement Subsidie Lerend Werken vindt u meer informatie over de voorwaarden van de subsidie en het contracteren van een coach.
 

Terug naar overzicht