Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

sep
1

Ruim € 200.000 voor waterveiligheid in Noordwest-Overijssel

Waterschap Reest en Wieden ontvangt een subsidie van € 224.000 uit het Hoogwaterbeschermingsprogramma (nHWBP). Met deze bijdrage gaat het waterschap verschillende veiligheidsmaatregelen uitvoeren. Rondom gemaal Vollenhove zijn bijvoorbeeld plannen gemaakt om de veiligheid te verhogen. Maatregelen zoals het (indien nodig) afsluiten van duikers in de dijk en verbetering van de stabiliteit zijn gerealiseerd. Hiervoor ontving het waterschap 90% subsidie, namelijk € 146.000.

Daarnaast moet de keersluis De Whaa in Zwartsluis worden opgehoogd om te voldoen aan de nieuwe veiligheidsnormen. De kosten voor het gehele project bedragen circa € 500.000. Inmiddels is voor de planvorming en de voorbereiding een bijdrage van € 78.000 toegezegd. Als het Algemeen Bestuur en Gedeputeerde Staten van Overijssel akkoord gaan met het projectplan voor deze keersluis, zal het waterschap nog 90% cofinanciering aanvragen, namelijk € 350.000 voor de uitvoering van de werkzaamheden.

Het Hoogwaterbeschermingsprogramma maakt onderdeel uit van het nationale Deltaprogramma. In het Hoogwaterbeschermingsprogramma voeren de waterschappen en het ministerie van Infrastructuur en Milieu (Rijkswaterstaat) maatregelen uit om de primaire waterkeringen aan de veiligheidsnorm te laten voldoen.

Terug naar overzicht