Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

sep
1

Regeling Energiebesparende Maatregelen bij Sportaccommodaties gepubliceerd

Vanaf 4 januari tot en met 31 december 2016 kunnen sportverenigingen die maatregelen nemen om hun energieverbruik te verminderen, in aanmerking komen voor een subsidie via de regeling Energiebesparende Maatregelen bij Sportaccommodaties. In totaal is er een budget beschikbaar van € 6 miljoen. De maximale subsidie bedraagt € 125.000 per jaar.

De regeling wordt uitgevoerd door RVO. Verder wordt het mogelijk voor verenigingen om bij de Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) een borgstelling te krijgen voor een lening waarmee zij de investering kunnen doen. Doel van de regeling is om energiebesparende maatregelen en duurzame energie te stimuleren bij sportaccommodaties. Voor sportverenigingen is de energierekening ca. 10-20% van de begroting. Vaak is hier veel winst op te behalen. De aanvragers kunnen daarom aanvragen indienen voor maatregelen als LED verlichting, isolatie, zonnepanelen en zonneboilers. De maatregelen die voor subsidie in aanmerking komen staan op de maatregellijst.

Hoewel het subsidiebudget voor deze landelijke regeling voor sportclubs afkomstig is van het ministerie van VWS, valt deze onder de Regeling nationale EZ-subsidies. De regeling draagt bij aan het doel voor energiebesparing, zoals afgesproken in het Nationaal Energie-Akkoord, door het benutten van het potentieel aan energiebesparing bij sportverenigingen en sportstichtingen.

Terug naar overzicht