Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

sep
1

Inschrijving Waterinnovatieprijs 2015 open

Tot 1 oktober 2015 kunnen bij de Unie van waterschappen (UVW) vernieuwende ideen ingediend worden voor de Waterinnovatieprijs 2015. Deze prijs is bedoeld voor innovatieve waterprojecten die toepasbaar zijn binnen de taken en verantwoordelijkheden van waterschappen: de zorg voor droge voeten, schoon en voldoende water. De winnaars in de vier categorien ontvangen ieder een intensief begeleidingstraject ter waarde van 15.000. Dit is een traject op maat waarbij een innovatiemakelaar een winnaar ondersteunt bij de verdere realisatie of marktintroductie van de innovatie. Deze trajecten worden aangeboden door de Unie van Waterschappen, de Topsector Water en het Valorisatieprogramma Deltatechnologie & Water. De winnaars ontvangen daarnaast een glaskunstwerk van kunstenaar Gert Bullée.
Waterschappen, ondernemingen, organisaties en particulieren kunnen één of meerdere projecten indienen in de volgende categorieën:

Waterveiligheid (dijken, waterkeringen, oplossingen voor hoogwater);
Schoon water (kwaliteit, afvalwaterzuivering);
Voldoende water (kwantiteit, peilbeheer);
Klaar voor de toekomst (een project of organisatie draagt bij aan de toekomstbestendigheid van (waterschaps)gerelateerde organisaties, diversiteit, jong talent, mobiliteit en toekomstgerichte HRM).

Inzendingen zullen worden beoordeeld op de volgende criteria:

Waterschapsgerelateerd: Is uw innovatieve project, product, initiatief of concept toepasbaar binnen de taken en verantwoordelijkheden van de waterschappen: de zorg voor droge voeten, schoon en voldoende water?
Kwaliteit: Is de inzending klantgericht, duurzaam, uitvoerbaar en kostenbewust?
Innovatie: Is de inzending vernieuwend en origineel ten opzichte van het bestaande aanbod? Steekt u uw nek uit? Is er sprake van doorontwikkeling en vasthoudendheid?
Kosten en baten: Is de inzending kostenefficiënt en levert het een concrete besparing op? Ligt er wellicht een business case aan ten grondslag?
Meerwaarde: Is de inzending breed toepasbaar? Is het uit te rollen naar anderen in de sector? Zoekt u samenwerking op en is uw inzending wellicht exporteerbaar?

Terug naar overzicht