Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

sep
1

Groningen publiceert gewijzigde regeling 'Asbestdak eraf, zonnepanelen erop'

Gedeputeerde Staten van Groningen hebben de eerder aangekondigde aanpassing van de Subsidieregeling Asbestdak eraf, zonnepanelen erop officieel bekendgemaakt. De indientermijn, de datum waarop de activiteiten voltooid moeten zijn en de vervaldatum zijn allemaal met n jaar verlengd. De regeling werd eerder verruimd, wat heeft geleid tot een substantile groei van het aantal aanvragen.

Aanvragen kunnen nu tot en met 31 augustus 2016 worden ingediend. Het subsidieplafond voor deze periode is € 750.000. De subsidiabele activiteiten moeten uiterlijk op 30 november 2016 afgerond zijn. De zonnepanelen moeten ook uiterlijk op die datum zijn geplaatst. De regeling zal met ingang van 1 december 2016 komen te vervallen.

De stimuleringsregeling 'Asbestdak eraf, zonnepanelen erop' is bedoeld voor agrarische ondernemingen, die asbestdaken van hun gebouwen verwijderen en deze vernieuwde daken vervolgens van zonnepanelen gaan voorzien. Hiermee kunnen twee doelstellingen worden bereikt: het voor de gezondheid mogelijk risicovolle asbest wordt gesaneerd en de agrarische ondernemer gaat duurzame energie produceren. Met deze financiële injectie wordt de sanering van asbestdaken bespoedigd. De regeling komt bovenop de fiscale faciliteiten (MIA, VAMIL, EIA) voor investeringen in asbestsanering en zonnepanelen.

De regeling wordt in alle provincies afzonderlijk uitgevoerd.

Terug naar overzicht