Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

sep
1

Cultuurfonds Zuid-Holland: nieuwe sluitingsdatum 15 september

Het Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid-Holland hanteert jaarlijks vier uiterste indiendata. In 2015 resteert er nog een sluitingsdatum, namelijk 15 september a.s. De provinciale afdelingen van het Cultuurfonds voeren de doelstelling van het fonds uit voorzover het gaat om activiteiten van overwegend provinciaal belang. Doel van het Cultuurfonds is om activiteiten te bevorderen op het gebied van geschiedenis en letteren, beeldende kunst, theater en muziek, monumentenzorg en natuur.

In het algemeen geldt dat het Cultuurfonds alleen bijzondere projecten (en een beperkt aantal investeringen) ondersteunt. Projecten dienen, naar het oordeel van het fonds, inhoudelijk bijzonder en kwalitatief waardevol te zijn en direct aan te sluiten bij de doelstelling van het Cultuurfonds. Bij de beoordeling is er extra aandacht voor projecten die zich richten op zelfwerkzaamheid, de deelname van amateurs of het bereiken van specifieke doelgroepen. In beginsel kunnen alleen rechtspersonen zonder winstoogmerk kunnen een beroep doen op het Cultuurfonds.

Zie hier voor de richtlijnen en bepalingen die het Cultuurfonds Zuid-Holland hanteert. De bijdrage voor projecten en activiteiten bedraagt maximaal 30% van de totale begroting.

Terug naar overzicht